Anioł

Aby edytować należy się zalogować
Logowanie | Nowy Edytor

Historia zmian strony Stwory.Anioł

Ukryj drobne zmiany - Wyświetl zmiany wyglądu

09-01-2008, godz. 16:36 wprowadził Ubique -
Zmieniono linię 3 z:
!!!Według [[Slownik.Bibli(a)]]i, a także współczesnej nauki Kościoła.
na:
!!!Według [[Slownik/Bibli(a)]]i, a także współczesnej nauki Kościoła.
09-01-2008, godz. 16:35 wprowadził Ubique -
Zmieniono linie 3-4 z:
!!!Według Biblii, a także współczesnej nauki Kościoła
na:
!!!Według [[Slownik.Bibli(a)]]i, a także współczesnej nauki Kościoła.
17-06-2007, godz. 16:55 wprowadził Janova -
Dodano linie 1-58:
Anioły najprawdopodobniej powstały jeszcze przed stworzeniem świata.

!!!Według Biblii, a także współczesnej nauki Kościoła
anioły to "[[duch]]y niebiańskie, które służą [[Bóg|Bogu]] w rozmaitych dziedzinach." Zdarzało się, że anioły drastycznie zmieniały bieg historii. Stworzone jako istoty delikatne i opiekuńcze, ukazywały też swą okrutną naturę. Potrafiły jednej nocy zamordować 70 tysięcy pierworodnych synów Egipcjan, jednym machnięciem skrzydeł zmiotły 185-tysięczną asyryjską armię. W Biblii czytamy, że są zdolne zatrzymać wiatr, spowodować wybuch wulkanu, błyskawice, trzęsienie ziemi, zarazę. Ale też bronią człowieka, wstawiając się za nim przed Bogiem. Im zawdzięczamy tzw. szczęśliwy zbieg okoliczności. Są doskonałe, jednak nawet one posiadają kilka niezbyt chlubnie zapisanych kart w swojej historii. '''Stworzone zostały wcześniej niż człowiek, ale to człowieka Bóg postawił wyżej.''' Jeszcze zanim Bóg wypróbował wierność Adama, poddał próbie anioły. Przyprowadził je pewnego dnia przed oblicze pierwszego człowieka i rozkazał oddać mu cześć. Tradycyjne przekazy podają, że próby tej nie wytrzymał co trzeci anioł. Lucyfer, jeden z najwyżej postawionych w hierarchii aniołów, który nie zamierzał oddawać pokłonu istocie "z błota", zebrał podobnych sobie buntowników i tak rozpoczęła się wojna niebieska, która podobno trwa do dziś.


!!!Anioły w biblii
* Są istotami duchowymi nadrzędnymi względem ludzi — Ps 8, 6; Hbr 2, 7,
* stworzeni przed człowiekiem — Hi 38, 4-7,
* "Nie żenią się, ani za mąż nie wychodzą" — Mk 12, 25,
* jest ich ogromna liczba — Ps 68, 18; Mt 24, 31; Hbr 12, 22; Ap 5, 11,
* nie należy ich wielbić — Kol 2, 18-19; Ap 19, 10; 22, 8-9,
* służą ludziom Hbr 1, 14; i ich ochraniają Ps 34, 8,
* służyli Jezusowi Mt 4, 11; Mk 1, 13; Łk 22, 43,
* część z nich upadła Jud 6; 2P 2, 4; i służy szatanowi Ap 12, 9; Mt 25, 41.

!!! Informacje O aniołach
* Co jedzą anioły? - Według Hildegardy z Bingen anioły odżywiają się substancją podobną do porannej rosy, która jest rozpuszczalna. Inne źródła podają, że anioły karmią się boskim światłem z boskiego źródła. Istnieje jeszcze trzeci pogląd, według którego strawą anielską jest oddech boskości.

* Jaką pleć mają anioły? - Według różnych sprawozdań anioły mogą mieć trzy różne rodzaje płci. Mogą być istotami męskimi, żeńskimi lub dwupłciowymi, przy czym ten ostatni rodzaj można również interpretować jako bezpłciowość. Według prastarych wyobrażeń anioły potrafią się rozmnażać. Według nauki Kościoła chrześcijańskiego anioły są jednak bezpłciowe, a zatem nie potrafią same pomnażać swoich zastępów. Rozmnażają się tylko ciemne anioły, demony i istoty mroku. Szeregi świetlistych pomocników zasilają natomiast dusze zmarłych, którzy na Ziemi wiedli dobre i pobożne życie.

* Jak długo żyją anioły? - Anioły nie są nieśmiertelne, jednak żyją nieporównywalnie dłużej niż ludzie. Rozwijają się tak jak ludzie. W zależności od tego, w jakiej niebiańskiej sferze powstały, w takiej umierają lub zdobywają nieśmiertelność i przechodzą do Oceanu Miłości. Mogą również spadać z wysokich stopni rozwoju. Boskość jest jednak wieczna; odtwarza się nieustannie na nowo.

* Gdzie mieszkają anioły? - Siedzibą aniołów jest Niebo, siedem sfer niebiańskich, miejsca światła, wyższe królestwa, miasta wspaniałości; kraj mlekiem i miodem płynący, zwany również: Arkadią, Elejzum, Nirwaną, Rajem, Walhallą, Shambhalą, Olimpem, wiecznymi ziemiami łowów, epoką marzeń. Świetliste światy i sfery anielskich królestw są potężnymi, doskonałymi miejscami siły w eterze, położonymi poza płaszczyznami astralnymi naszej Ziemi, które są wypełnione nieskończonym pięknem, doskonałą harmonią i szczęśliwością, wieczną miłością i głęboką radością. Wiele osób jest zdania, że anioły żyją pośród nas w światach równoległych i wyższych wymiarach.

!!!Funkcje i odmiany aniołów
W anielskim państwie istnieją aniołowie najróżniejszych rodzajów i funkcji. Opierając się na Piśmie Świętym dzieli się aniołów na dziewięć chórów, a tę dziewiątkę na trzy hierarchie. Pierwsza, służącą do adorowania Boga, hierarchia (trzy pierwsze chóry):

* '''Serafini''' - górują miłością nad innymi chórami; są istotami biblijnymi, wymienionymi w Starym Testamencie przez proroka Izajasza (6, 2.6): "ujrzałem Pana, Jahwe, siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, kraj Jego szaty wypełniał Świątynię, nad nim unosili się Serafini. Każdy miał po sześć skrzydeł; jedną do latania, jedną do zakrywania oczu (znak czci dla Boga) i jedną do zakrywania swych stóp”. Sugerowano, że serafy to istoty mające jakiś związek z ogniem (powstały z bezdymnego ognia). Serafy (i pokrewne im cheruby) nie pełniły funkcji posłańców Bożych, być może dlatego, że ich niezwykły wygląd mógłby niepotrzebnie przerażać ludzi.

* '''Cherubini''' - są pełni wiedzy Bożej. To potężne nadprzyrodzone istoty, znajdujące się często w bezpośredniej bliskości Boga. Biblia, która wzmiankuje o cherubach około 100 razy, przedstawia je zazwyczaj jako ogromne, hybrydowate istoty o orlich skrzydłach, ludzkich twarzach i tułowiu na poły lwa, na poły wołu. Prorok Ezechiel w swej wizji Bożego Tronu ujrzał w jego pobliżu cztery cheruby. Każdy z nich miał po dwie pary skrzydeł. W innej wersji cherubiny są podobne do Kupido (rzymskiego bożka miłości).

* '''Trony''' - wyróżniają się posłuszeństwem. Temu zastępowi nadał imię Święty Paweł w Liście do Kolosan. Niewiele o nich wiadomo.

# W drugiej, kontemplującej wszechświat hierarchii są:

* '''Panowania''' - pierwszy zastęp tej hierarchii. Święty Paweł mówi o nich w Liście do Kolosan oraz w Liście do Efezjan. Są one Anielskimi "Panami" w Niebie. To duchy wolne od bojaźni niewolniczej, zawsze gotowe służyć Bogu i panować nad duchami niższymi, wydawać im polecenia i rozkazy.

* '''Cnoty (Mocy)''' - przypisuje się im moc spełniania cudów, zawsze kierują się niezwyciężalnie ku sprawom Bożym i pomagają innym w spełnianiu Bożych rozkazów.

* '''Potęgi (Władzy)'''- mają władzę poskramiania złych duchów i określają sposób wykonywania poleceń i rozkazów.

#Trzecia hierarchia, zajmującej się sprawami ludzi:

* '''Zwierzchności (Księstwa)''' - Są wiodącym zastępem trzeciej hierarchii Aniołów. Kierują konkretnymi państwami i narodami. To niebiańskie "Książęta".

* Archanioły - spełniają najważniejsze zadania i zwiastują ludziom rzeczy wielkiej wagi. Zazwyczaj są utożsamiani z najwyższymi „książętami” nieba. Według różnych tradycji różna jest liczba archaniołów, przy czym zazwyczaj wymienia się siedmiu.

*'''Anioły Stróże''' - którzy mają do spełnienia zwyczajne misje oraz opiekę nad ludźmi. Wyobrażenia na ich temat są bardzo rozbieżne. Przedstawiane są głównie w towarzystwie dziecka, czasami osłaniając je tarczą. Aniołowie Stróżowie są tak niepowtarzalni jak ludzie. Każdy z nich pozostaje „w rezonansie” ze swoim podopiecznym, tzn. odzwierciedla jego istotę i objawia mu się w takiej postaci, którą potrafi on przyjąć do swojego serca, która jest odpowiednia dla niego i dla jego rozwoju i która przekazuje mu siłę i ochronę. Jeżeli osoba, znajdująca się pod protekcją anioła stróża trafi do raju, anioł ten awansuje w swojej hierarchii na wyższy szczebel i trafi do chóru aniołów gdzie oddaje chwałę Trójcy Świętej.

Anielską brać tworzą najmniejsze iskry światła, istoty pośrednie elfy i w końcu najsilniejsze istoty niebiańskie, które swoim błyszcząco-promieniującym, iryzującym światłem rozjaśniają nocne niebo na podobieństwo dnia.

Bywają też jednak i anioły upadłe, które popadły w uzależnienie od materii. Do nich między innymi zalicza się Szatana oraz Lucyfera i ich świtę. Ale nie samo zło jest domeną upadłych aniołów. Bywają i takie, które się zbuntowały, a potem zagubiły. Tych jest najwięcej. Chciałyby być dobre i szlachetne, ale nie zawsze im to wychodzi.

Przystępna lista wraz z opisami znajduje się pod adresem:
* [[http://aniolyupadle.republika.pl/strona2.html|Upadły Anioł]]

%nalezydokat% Hasło z kategorii: [[!Wierzenia Chrześcijańskie]]

Stronę modyfikowano 09-01-2008, godz. 16:36
Stronę utwrzył: Janova.
Ostatnie zmiany: Ubique.