basnie.pl - STWOROPEDIA

Slownik: Nyama

w wierzeniach Dogonów siła przenikająca przyrodę, materie żywa i nieożywiona. U innych ludów rolę tę pełni mungu, mulungu itp.

Hasło z kategorii: Mitologia Afrykańska

Pozyskano z http://wiki.basnie.pl/Slownik/Nyama
Stronę modyfikowano 09-02-2008, godz. 21:39