Mit

Aby edytować należy się zalogować
Logowanie | Nowy Edytor

Historia zmian strony Slownik.Mit

Ukryj drobne zmiany - Wyświetl zmiany wyglądu

26-11-2008, godz. 18:34 wprowadził Ubique -
Zmieniono linie 5-7 z:
W mitach kształtowała się pierwotna wiedza o świecie, zamykały się wierzenia, zakazy i nakazy etyczne, pouczenia, przekaz informacji o innych bytach, ludziach i dziejach. Formą mitu jest opowieść przesycona pojęciami ogólnymi, symbolami i alegoriami. Początkowo była ona przekazywana z pokolenia na pokolenie, jako wiedza pewna, rozwijana, ale niezmienna i chroniona. Ze względu na to, że mit jest wynikiem intuicyjnego poznania, można mówić, że jest \"prawdą objawioną\" lub natchnioną.
na:
W mitach kształtowała się pierwotna wiedza o świecie, zamykały się wierzenia, zakazy i nakazy etyczne, pouczenia, przekaz informacji o innych bytach, ludziach i dziejach. Formą mitu jest opowieść przesycona pojęciami ogólnymi, symbolami i alegoriami. Początkowo była ona przekazywana z pokolenia na pokolenie, jako wiedza pewna, rozwijana, ale niezmienna i chroniona. Ze względu na to, że mit jest wynikiem intuicyjnego poznania, można mówić, że jest "prawdą objawioną" lub natchnioną.
26-11-2008, godz. 18:33 wprowadził Ubique -
Dodano linie 2-23:

'''Mit''', wyraz ludzkiej świadomości refleksyjnej, zawierający odzwierciedlenie stosunku człowieka do przyrody, innych ludzi i do samego siebie. Jest pierwszą poważną próbą odpowiedzenia na pytania: dlaczego świat jest taki, jaki jest, jaka jest jego natura, pochodzenie, cel istnienia, jak pojawił się świat i człowiek, jakie jest przeznaczenie człowieka i od czego zależny jest jego los.

W mitach kształtowała się pierwotna wiedza o świecie, zamykały się wierzenia, zakazy i nakazy etyczne, pouczenia, przekaz informacji o innych bytach, ludziach i dziejach. Formą mitu jest opowieść przesycona pojęciami ogólnymi, symbolami i alegoriami. Początkowo była ona przekazywana z pokolenia na pokolenie, jako wiedza pewna, rozwijana, ale niezmienna i chroniona. Ze względu na to, że mit jest wynikiem intuicyjnego poznania, można mówić, że jest \"prawdą objawioną\" lub natchnioną.


!!! Rodzaje mitów
W całokształcie mitów możemy wyróżnić:

1) kosmogoniczne, zajmujące się światem, jego powstaniem, fazami rozwojowymi, przeznaczeniem i kresem, np. mity wczesnojudaistyczne, które znalazły swój ostateczny wyraz w Biblii, greckie i rzymskie, niektóre mity hinduskie, irańskie, które stały się źródłem dla rozwoju, buddyzmu, mazdaizmu, gnostycyzmu, manicheizmu.

2) antropologiczne, usiłujące wyjaśnić pochodzenie człowieka, jego naturę i przeznaczenie i zależności pomiędzy człowiekiem i innymi bytami.

3) genealogiczne, przekazujące informację o pochodzeniu człowieka i rozwoju rodzaju ludzkiego (rodów, plemion itd.).

4) historyczne i historiozoficzne, przekazujące wiadomości o ważnych dla ludzkości lub też dla jakiegoś ludu wydarzeniach, dociekające przyczyn i skutków tych wydarzeń.


!!! Tematyka mitów
Literatura i sztuka szeroko korzystają z ukształtowanej w mitach topiki (nawiązując najczęściej przez nazwanie lub środowisko zdarzenia do eksponowanych miejsc zdarzeń, np. Arkadia, Olimp, Raj, Hades, "złoty wiek"), motywów (np. motywu wędrownego, motywu cierpienia), archetypów (postaw i zachowań ludzkich, np. czułości matki - Demeter, zbuntowanego wobec bogów dla dobra ludzi Prometeusza, bezowocnego wysiłku Syzyfa).

Socjologia obok mitu antycznego wyróżnia tzw. mit społeczny - przekaz i obieg określonej treści informacji, dotyczącej jakiejś osoby lub istotnego wydarzenia, trudnej do udokumentowania, zbadania i potwierdzenia przez naukę lub tzw. czynniki oficjalne czy autorytety.

Stronę modyfikowano 26-11-2008, godz. 18:34
Stronę utwrzył: Ubique.
Ostatnie zmiany: Ubique.