Opowieści Współczesne

Aby edytować należy się zalogować
Logowanie | Nowy Edytor

Historia zmian strony Kategoria.OpowieściWspółczesne

Ukryj drobne zmiany - Wyświetl zmiany wyglądu

24-09-2008, godz. 17:22 wprowadził Ubique -
Zmieniono linie 37-43 z:
%center%.(:adsense 468 60:)


------

!!!W tej kategorii Stworopedia wyjaśni:
(:pagelist fmt=#titlespaced link=Kategoria.{*$Name} list=normal group=-Site.SideBar
:)
na:
%center%.(:adsense 468 60:)
24-09-2008, godz. 17:04 wprowadził Ubique -
Zmieniono linie 15-17 z:
%right%grupa: (:input select name="base" value="Autorzy" :)
(:input select name="base" value="Tytul" :)
na:
%right%grupa: (:input select name="base" value="Tytul" :)
(:input select name="base" value="Autorzy" :)
Zmieniono linię 28 z:
'''Stwory'''
na:
'''Tytuł'''
Zmieniono linię 30 z:
'''Słownik'''
na:
'''Autorzy'''
24-09-2008, godz. 17:03 wprowadził Ubique -
Zmieniono linie 16-18 z:
(:input select name="base" value="Slownik" :)
(:input select name="base" value="Stwory
" :)
na:
(:input select name="base" value="Tytul" :)
Zmieniono linię 32 z:
(:pagelist fmt=#titlespaced link=Kategoria.{*$Name} group=Stwory list=normal:)
na:
(:pagelist fmt=#titlespaced link=Kategoria.{*$Name} group=Tytul list=normal:)
Zmieniono linię 34 z:
(:pagelist fmt=#titlespaced link=Kategoria.{*$Name} group=Slownik list=normal:)
na:
(:pagelist fmt=#titlespaced link=Kategoria.{*$Name} group=Autorzy list=normal:)
24-09-2008, godz. 17:00 wprowadził Ubique -
Dodano linie 1-25:
%center%.(:adsense 468 60:)

(:table class=ramka width=190px align=right cellspacing=4 :)
(:cell:)
!!!'''Artykuły w Czytelni:'''

!!! Zobacz w sieci...

!!! Nowe Hasło
(:input form :)
(:input hidden action new :)

%right%nazwa: (:input text name size=9 :)

%right%grupa: (:input select name="base" value="Autorzy" :)
(:input select name="base" value="Slownik" :)
(:input select name="base" value="Stwory" :)

(:input hidden template Wzory.{$Name}:)

%right%(:input submit value="utwórz":)
(:input end :)

(:tableend:)
Dodano linie 27-43:
(:table width=62% cellspacing=4 :)
(:cell width=45%:)
'''Stwory'''
(:cell width=45%:)
'''Słownik'''
(:cellnr:)
(:pagelist fmt=#titlespaced link=Kategoria.{*$Name} group=Stwory list=normal:)
(:cell:)
(:pagelist fmt=#titlespaced link=Kategoria.{*$Name} group=Slownik list=normal:)
(:tableend:)

%center%.(:adsense 468 60:)


------

!!!W tej kategorii Stworopedia wyjaśni:
11-06-2007, godz. 00:11 wprowadził Ubique -
Dodano linie 1-2:
!!!W tej kategorii Stworopedia wyjaśni:
(:pagelist fmt=#titlespaced link=Kategoria.{*$Name} list=normal group=-Site.SideBar:)

Stronę modyfikowano 24-09-2008, godz. 17:22
Stronę utwrzył: Ubique.
Ostatnie zmiany: Ubique.