Mitologia Rzymska

Aby edytować należy się zalogować
Logowanie | Nowy Edytor

Historia zmian strony Kategoria.MitologiaRzymska

Ukryj drobne zmiany - Wyświetl zmiany wyglądu

23-09-2008, godz. 08:06 wprowadził Ubique -
Zmieniono linię 26 z:
(:table width=68% cellspacing=4 :)
na:
(:table width=65% cellspacing=4 :)
23-09-2008, godz. 08:05 wprowadził Ubique -
Zmieniono linię 29 z:
(:cell width=50%:)
na:
(:cell width=45%:)
23-09-2008, godz. 08:05 wprowadził Ubique -
Zmieniono linię 26 z:
(:table width=72% cellspacing=4 :)
na:
(:table width=68% cellspacing=4 :)
23-09-2008, godz. 08:04 wprowadził Ubique -
Zmieniono linię 26 z:
(:table width=75% cellspacing=4 :)
na:
(:table width=72% cellspacing=4 :)
12-02-2008, godz. 15:55 wprowadził Ubique -
Zmieniono linie 4-5 z:
* [[Artykul/Mitologia Afrykańska]]
na:
* [[Artykul/Mitologia Rzymska]]
12-02-2008, godz. 15:55 wprowadził Ubique -
Dodano linie 1-38:
(:table class=ramka width=170px align=right cellspacing=4 :)
(:cell:)
!!!'''Przeczytaj artykuły:'''
* [[Artykul/Mitologia Afrykańska]]

!!! [[#strony | Zobacz w sieci...]]

!!! Nowe Hasło
(:input form :)
(:input hidden action new :)

%right%nazwa: (:input text name size=9 :)

%right%grupa: (:input select name="base" value="Autorzy" :)
(:input select name="base" value="Slownik" :)
(:input select name="base" value="Stwory" :)

(:input hidden template Wzory.{$Name}:)

%right%(:input submit value="utwórz":)
(:input end :)

(:tableend:)

!!!W tej kategorii Stworopedia wyjaśni:
(:table width=75% cellspacing=4 :)
(:cell width=40%:)
'''Stwory'''
(:cell width=50%:)
'''Słownik'''
(:cellnr:)
(:pagelist fmt=#titlespaced link=Kategoria.{*$Name} group=Stwory list=normal:)
(:cell:)
(:pagelist fmt=#titlespaced link=Kategoria.{*$Name} group=Slownik list=normal:)
(:tableend:)

[[#strony]]
!!! Tematyczne strony w Internecie

Stronę modyfikowano 23-09-2008, godz. 08:06
Stronę utwrzył: Ubique.
Ostatnie zmiany: Ubique.