Deprecated: Function eregi() is deprecated in /cookbook/totalcounter.php on line 227

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /cookbook/totalcounter.php on line 228

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /cookbook/totalcounter.php on line 229

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /cookbook/totalcounter.php:227) in /pmwiki.php on line 1120
basnie.pl - STWOROPEDIA > Autorzy / KazimierzWładysławWójcicki

Kazimierz Władysław Wójcicki

Aby edytować należy się zalogować
Logowanie | Nowy Edytor

Kazimierz Władysław Wójcicki

do przeradogowania

Urodzony w 1807 roku, syn lekarza Stanisława Augusta ukończył kolegium pijarów, i uczęszczał na Wykłady Uniwersytetu Warszawskiego , którge jednak nie ukończył. Wcześnie jednak wszedł w kontakty z przedstawicielami zarówno Towarzystwa Przyjaciół Nauk jak i młodych literatów . Od 1827 roku zaczął bowiem regularnie pisać do "Dziennika Warszawskiego"14 Pierwsze powstanie poparł czynnie biorąc w nim udział i redagując "Gazetę Polską" . Później jednak jego młodzieńcze radykalne poglądy, ustąpiły bardziej dojrzałemu konserwatywnemu podejściu. Nie był to jednak skrajny lojalizm. Wójcicki postanowił sobie przedstawiać nagą prawdę, pragnął być obiektywny. Jesli piętnował to za "zdrożności , jeśli wychwalał to za cnoty. Dla niego najważniejsze były wartości a nie tymczasowe zawirowania polityczne. Pewnie dlatego po klęsce Wiosny Ludów powierzono mu redakcję jedynego czasopisma ,które nie zostało zamknięte, mianowicie Biblioteki Warszawskiej" . Był więc pisarzem , który starał się hołdować podobnemu programowi jak Leopold Ranke i Wilhelm von Humbolt. A więc chylił czoła obiektywizmowi ,naukowej skrupulatności, przy jednoczesnym zbliżeniu ze sztuką, a więc przy zachowaniu wysokich walorów literackich dzieła. Szczere uznanie w środowisku, dla naszego Wójcickiego, pokazują dwa wydarzenia. W roku 1845 , z okazji imienin , szerokie grono literatów

W omawianym okresie napisał 22 szkice literacko biograficzne. Był w owym czasie dość ważną postacią wśród autoró warszawskich. Prowadził słynny salon literacki , któremu wiele miejsca poświęca w swoich pamiętnikach Paulina Wilkońska12 . Jak pisze autorka pamiętników obejmujących lata czterdziste XIX wieku :" Wszyscy literaci, ktokolwiek by co napisał, znakomici ,znani i nieznani - wszyscy najpierwej w progi pana Kazimierza przychodzą". Swoją popularność zyskał przez publikację "Starych gawęd i obrazów" w 1840 roku. Dla nas zaś najbardziej wartościowym jego dziełem są "Pamiętniki dziecka Warszawy i inne wspomnienia warszawskie" które opisują nam życie towarzyskie w pierwszej połowie wieku XIX . Są napisane gawędziarskim ,bardzo przejrzystym i serdecznym stylem . Niektóre anegdoty , szczegóły architektoniczne są wręcz bezcenne i trudno o spotkanie ich w innych źródłach. Oto fragment pamiętników:

"Pamiętam z dawniejszego okresu rzęsisto uiluminowany gmach Krasińskich i bramę wchodową do ogrodu. U jej szczytu w wielkim transparencie widziałem literę N , cyfrę Napoleona I , a pod nią przechadzał się wymierzonym krokiem , z bronią na ramieniu tęgi grenadier w bermycy niedźwiedziej, którego wzrost atletyczny , oblicze poważne a surowe, z czarnym, zawiesistym wąsem ,wyryły się głęboko w mojej dziecięcej pamięci. Było to w roku 1811."13

ufundowało Wójcickiemu srebrny puchar z napisem: "Rzeczy ojczystych pisarzowi K. W. Wójcickiemu w dniu imienin 4-go marca 1845 roku."15 Drugie wydarzenie miało miejsce w 1861 roku , kiedy na skutek reorganizacji Aleksandra Wielopolskiego Wójcicki stracił pracę jako zarządca drukarni Komisji Sprawiedliwości. W proteście została wydana książka będąca rzadkim przykładem solidarności. Zawierała teksty pięćdziesięciu autorów ,została wydane nieodpłatnie przez pięciu drukarzy w nakładzie kilu tysięcy egzemplarzy. Oprócz wynikającej przy okazji kolejnej niezręczności Aleksandra Wielopolskiego , który go pozbawił zajęcia, mamy dowód na wielką popularność samego Wójcickiego, któremu zostało powierzone niedługo potem stanowisko przy Towarzystwie Kredytowym Ziemskim.

Wójcicki , zbieracz pamiątek, legend ,opowiastek, przekuwający umiejętnie je na udane utwory był niewątpliwie postacią niezwykłą i wybitną , człowiekiem skupiającym wokół siebie dużą część świata literackiego i, zasłużenie cieszącym się szacunkiem współczesnych.


Stronę modyfikowano 29-04-2007, godz. 19:35
Stronę utwrzył: .
Ostatnie zmiany: Ubique.